1768-10-08

1768-10-08

Pierre Simon Fournier nace 15-09-1712 fallece 8-10-1768